Điều Khoản

Chào mừng bạn đến với trang web Review Đà Nẵng. Quyền truy cập của bạn vào trang web chúng tôi dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, thông báo và các khuyến cáo có trong tài liệu này. Việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web tức là đã đồng ý với điều khoản sử dụng này.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào đối với trang web. Chúng tôi nỗ lực để giảm thiểu sự chậm trễ hoặc gián đoạn tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng trang web luôn chạy tốt ở mọi thời điểm bạn truy cập hoặc bất kỳ thời điểm nào.

Hành vi bị nghiêm cấm

Liên quan đến trang web, bạn không được làm những điều sau:

+ Sử dụng trang web cho bất kỳ hoạt động nào vi phạm luật hoặc quy định hoặc trái với bất kỳ tiêu chuẩn, quy tắc liên quan nào ở Việt Nam.

+ Sử dụng trang web nhằm mục đích can thiệp người dùng khác, quấy rối, đe dọa, phỉ báng bất kỳ người dùng nào sử dụng trang web hoặc internet.

+ Sử dụng trang web để gửi tin nhắn không mong muốn.

+ Cố ý lây truyền vi-rut hoặc các tính năng vô hiệu hóa khác đên trang web.

+ Cố ý cản trở, can thiệp hoặc sửa đổi trang web.

+ Cố tình thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm tạo điều kiện hoặc hỗ trợ người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào ở trên.

Riêng tư

Khi đồng ý và chấp nhận Điều khoản sử dụng, bạn cũng đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi .

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng gửi email cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản sử dụng này.

Share